Zakup proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających wdrożenie 1 innowacji procesowej i 1 produktowej, w przedsiębiorstwie Tabo Kuźnia

Zakup usługi, mającej na celu opracowanie innowacji procesowej, pn. ” Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego”, dla przedsiębiorstwa TABO KUŹNIA.
10 maja 2018
Pokaż wszystkie

 

Tytuł projektu:

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających wdrożenie 1 innowacji procesowej i 1 produktowej, w przedsiębiorstwie Tabo Kuźnia.

 

Przedmiotem proj. jest zakup od IOB usług doradczych, wspierających opracowanie i wdrożenie 1 innowacji procesowej pn. „Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego” („IMHM”) oraz 1 innowacji produktowej pn. „talerz do urządzeń rolniczych”, wytworzonego przy zastosowaniu innowacji procesowej „IMHM”; przez przedsiębiorstwo Tabo Kuźnia.

 

Celem głównym projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa TABO Kuźnia w opracowaniu i wdrożeniu 1 innowacji procesowej, będącej efektem własnych prac B+R i 1 innowacji produktowej, powstałej przy zastosowaniu innowacyjnego procesu, w postaci talerza do urządzeń rolniczych, poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych, świadczonych przez IOB.

Celem szczegółowym jest opracowanie:

– specyfikacji technicznej i funkcjonalnej procesu i warunków wdrożenia innowacji produktowej i procesowej

– strategii marketingowej innowacyjnego produktu

– zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa w postaci ochrony wartości niematerialnych i prawnych dotyczących innowacyjnego produktu

– doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji procesowej

Wartość projektu: 374 904,00 PLN

Wkład Funduszy  Europejskich: 213 360,00 PLN