Zakup usługi, mającej na celu opracowanie innowacji procesowej, pn. ” Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego”, dla przedsiębiorstwa TABO KUŹNIA.

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających wdrożenie 1 innowacji procesowej i 1 produktowej, w przedsiębiorstwie Tabo Kuźnia
10 maja 2018
Pokaż wszystkie

 

Tytuł projektu:

Zakup usługi, mającej na celu opracowanie innowacji procesowej, pn. ” Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego”, dla przedsiębiorstwa TABO KUŹNIA.

 

Przedmiotem projektu, współfinansowanego w ramach działania POIR 2.3.2 – Bony na innowacje w MŚP, jest:

  1. Zakup usługi, polegającej na opracowaniu nowej innowacji procesowej, pn. „Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego” („IMHM”), wraz z opracowaniem 1 kpl. prototypu matryc, będących jednym z elementów „IMHM” oraz opracowanie prototypu udoskonalonego produktu „talerz do urządzeń rolniczych”, niezbędnego do weryfikacji poprawności „INHM”; uwzględniającej opracowanie:
  2. a) projektu inżynieryjnego nowej technologii produkcji,
  3. b) wykonanie prototypu matryc w liczbie 1 kpl., będących jednym z elementów „IMHM”;
  4. c) zakończenie prac badawczo-rozwojowych na etapie sprawdzenia i demonstracji w warunkach rzeczywistych (tj. w przedsiębiorstwie), opracowanej w ramach proj. innowacji procesowej,
  5. d) włączenie końcowych użytkowników w proces testowania „IMHM” i wykonanie badania – wywiadu bezpośredniego, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Wykonawcę, po przeprowadzonych testach,
  6. e) wykonanie 20 szt. prototypu udoskonalonego produktu, w postaci talerzy do urządzeń rolniczych, przy zastosowaniu „IMHM”,
  7. f) sprawdzenia i demonstracji, w warunkach rzeczywistych (tj. grunt rolny), udoskonalonego produktu w postaci talerzy do urządzeń rolniczych,
  8. g) włączenie końcowych użytkowników, (7 os.), będących przedstawicielami grupy docelowej, poprzez ich udział w testowaniu udoskonalonego produktu, które odbędzie się w warunkach rzeczywistych (grunt rolny) i badania-wywiadu bezpośredniego, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Wykonawcę;
  9. Zakup materiału: stal narzędziowa i stal borowa, niezbędnego do wykonania prototypu matryc i prototypu udoskonalonego produktu.

Innowacja procesowa będzie polegała na opracowaniu „IMHM”, tj. nowej technologii produkcji o poziomie innowacji na skalę kraju.

Wartość projektu: 401 472,00 PLN Wartość dofinansowania: 261 120,00 PLN